Αστική ευθύνη

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ                     

 • Κάλυψη όλων  των επιχειρήσεων
 • Επαγγελματική ευθύνη επιτηδευμάτων
 • Υψηλά όρια ευθύνης

 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Ειδική παροχή ξενοδοχείων
 • Ανταγωνιστικό κόστος

 

EFG EUROLIFE

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Επαγγελματική ευθύνη επιτηδευμάτων
 • Υψηλά κεφάλαια κάλυψης

 

AIG GREECE

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένες καλύψεις
 • Υψηλά όρια ευθύνης

 

 

DEMCO INSURANCE

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Επαγγελματική ευθύνη επιτηδευμάτων
 • Υψηλά κεφάλαια κάλυψης

 

INTERASCO

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Υψηλά κεφάλαια κάλυψης
 • Κάλυψη δημοσίων έργων

 

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Κάλυψη εταιρειών security
 • Κάλυψη κέντρων διασκεδάσεως

 

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Κάλυψη όλων των επιχειρήσεων
 • Επαγγελματική αστική ευθύνη
 • Υψηλά κεφάλαια κάλυψης

 

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑ & ΑΕ

 • Εκπτωτικά πολυτέκνων
 • Επαγγελματικές αστικές ευθύνες
 • Πυρός χωρίς απαλλαγή

 

AON

 • Εξειδικευμένοι Βιοτεχνικοί & βιομηχανικοί κίνδυνοι Αon risk solutions

 

INTERAMERICAN

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GENERALI

METLIFE