Προστασία οχημάτων

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 • Δωρεάν πράσινη κάρτα
 • Κάλυψη TIR
 • Κάλυψη τουριστικών &λεωφορείων του δημοσίου

 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 • Κάλυψη μεταφερόμενου φορτίου σε ΦΔΧ
 • Παροχή κάλυψης ιδίων ζημιών σε άτομα > 23 ΕΤΩΝ
 • Πλήρης πανελλαδική κάλυψη οδικής βοήθειας

 

Prime INSURANCE

 • Αποζημίωση χωρίς παλαιότητα σε συνεργαζόμενα
 • Κάλυψη ανανέωσης λόγω ΑΠΑ
 • Κάλυψη από ανασφάλιστο χωρίς όριο

 

INTERASCO

 • Παραμετροποιημένο τιμολόγιο  
 • Ειδικές εκπτώσεις σε δημοσίους υπαλλήλους
 • Εκπτώσεις βάσει τρόπου πληρωμής

 

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 • 24 ΩΡΗ Κάλυψη & έκδοση συμβολαίου
 • Πολλαπλές επιλογές πακέτων
 • Ειδικές εκπτώσεις

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

 • Εκπτώσεις 15% σε δημοσίους υπαλλήλους
 • Παροχή life card εκπτώσεων
 • Απεριόριστη νοσοκομειακή περίθαλψη από τροχαίο

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

 • Εκπτωτικά πολυτέκνων
 • Επαγγελματικές αστικές ευθύνες
 • Πυρός χωρίς απαλλαγή

 

AON

 • Εξειδικευμένοι Βιοτεχνικοί & βιομηχανικοί κίνδυνοι Αon risk solutions

 

INTERAMERICAN

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GENERALI

METLIFE