Προνόμια Δικλίς

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ
 
Ασφαλιστικές υπηρεσίες από Πιστοποιημένα Στελέχη

Στην «Δικλίς Μεσίτες Ασφαλίσεων» με βασική αρχή ότι ο πελάτης δικαιούται την καλύτερη και υψηλότερη  παροχή υπηρεσιών,  παρακολουθούμε τα δρώμενα  στον Ελληνικό και  διεθνή χώρο, εξελίσσοντας  καθημερινά την τεχνογνωσία μας (know how),  και επενδύουμε σημαντικά  κεφάλαια σε  υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα  και  σεμινάρια κορυφαίων εκπαιδευτικών οργανισμών. Με την δια βίου εκπαίδευση, εξασφαλίζουμε  την δυνατότητα  να παρέχουμε  εξειδικευμένες γνώσεις στον πελάτη, βοηθώντας τον να αντεπεξέλθει στον καταιγισμό πολλαπλών ανταγωνιστικών προϊόντων ώστε να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή προς όφελός του. Σήμερα διαχειριζόμαστε περισσότερα από  500 ασφαλιστικά προϊόντα, μέσω των συνεργασιών  που διατηρούμε  με περισσότερες από 20 Ασφαλιστικές Εταιρίες και Ομίλους.

Εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης ζημιών

Παρακολουθούμε την  εκάστοτε ζημιά από την πρώτη στιγμή   (ατύχημα, δήλωση ατυχήματος, ενημέρωση και συντονισμός  πραγματογνωμόνων, συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, follow up  κατά τον διακανονισμό) έως και την αποκατάστασή της.  Με το κλείσιμο  κάθε ζημιάς,  αποστέλλουμε επιστολές  τόσο στον ασφαλισμένο μας όσο και στον παθόντα, με σχετική περιγραφή όλου του ιστορικού της ζημιάς και των ποσών που αποζημιώσαμε.
 
Non - Stop παροχή υπηρεσιών

Για να καλύψουμε  τις ανάγκες  των πάνω από 30.000 πελατών μας  παρέχουμε  non-stop υπηρεσίες .  Αυτό σημαίνει  πως οι πελάτες απολαμβάνουν εξυπηρέτηση χωρίς άγχος οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.


Εξειδικευμένο τμήμα εκτίμησης & ανάλυσης κινδύνων

Χάρη στην συσσωρευμένη εμπειρία και στην διαρκή ενημέρωση, προσφέρουμε την δυνατότητα εκτίμησης και ανάλυσης των κινδύνων, στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί ο πελάτης και  προτείνουμε τις αποτελεσματικότερες λύσεις διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων (risk management).

Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε μέσα από τον συνδυασμό περισσοτέρων από 500 ασφαλιστικών προϊόντων, εξασφαλίζουν στον πελάτη τον έλεγχο, την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των κινδύνων, με το μικρότερο δυνατό κόστος και με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του.

Αυτοκίνητα αντικατάστασης

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και υπέρβασης των προσδοκιών των πελατών μας, πρωτοτυπούμε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ   και προσφέρουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση κλοπής, φωτιάς & ιδίων ζημιών του οχήματος του ασφαλισμένου μας. 

Διευκολύνσεις εξόφλησης ασφαλίστρων

“Ακούγοντας" τις ανάγκες των πελατών μας, προχωρήσαμε σε συμβάσεις συνεργασίας με Τράπεζες για την εξόφληση των ασφαλίστρων και με πιστωτική κάρτα.  Με αυτή την παροχή ο πελάτης έχει την δυνατότητα να εξοφλεί τα ασφάλιστρα με την πιστωτική του κάρτα, όπως και να απολαμβάνει τα ευεργετήματα που παρέχουν οι άτοκες δόσεις. 

Νομικές συμβουλές

Μέσω των συνεργαζομένων εταιριών νομικής προστασίας παρέχονται νομικές συμβουλές σε ζητήματα ασφάλισης, ώστε να κατοχυρώνεται ο πελάτης ότι θα είναι απόλυτα καλυμμένος και θα λάβει την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.