Προστασία κατοικίας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Αξία αντικατάστασης καινουργούς
 • Κάλυψη σεισμού σε κτίρια με άδεις προ του 1965
 • Αστική ευθύνη οικογενείας

 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 • Αξία αντικατάστασης καινουργούς
 • Κάλυψη εξοχικής κατοικίας
 • Κάλυψη σεισμού σε κτίριο προ του 1965

 

Eurolife ERB

 • Συμφωνημένες αξίες
 • Αστική ευθύνη οικογενείας
 • Παροχές για δανειοδοτούμενα ακίνητα

 

Prime INSURANCE

 • Κάλυψη και σε Ά κίνδυνο
 • Βραχυκύκλωμα χωρίς ανοικτή φλόγα
 • Παροχές χωρίς απαλλαγές
 • Χαμηλό κόστος ενυπόθηκου
 • Κάλυψη υπερβάλλουσας αξίας σε ενυπόθηκο
 • Κάλυψη δόσης δανείου ως 12 μήνες

 

INTERASCO

 • Αξία αντικατάστασης καινουργούς
 • Κάλυψη εξοχικής κατοικίας
 • Κάλυψη χωρίς απαλλαγές

 

 INTERLIFE

 • Αξία αντικατάστασης καινουργούς
 • Κάλυψη δανειοδοτούμενων ακινήτων
 • Αστική ευθύνη οικογενείας

 

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Super κατοικία πλήρες πακέτο παροχών
 • Επιπλέον κεφάλαια θραύσης κρυστάλλων
 • Αστική ευθύνη οικογενείας

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

 • Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
 • Αστική ευθύνη οικογενείας

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

 • Εκπτωτικά πολυτέκνων
 • Επαγγελματικές αστικές ευθύνες
 • Πυρός χωρίς απαλλαγή

 

AON

 • Εξειδικευμένοι Βιοτεχνικοί & βιομηχανικοί κίνδυνοι Αon risk solutions

 

INTERAMERICAN

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GENERALI

METLIFE