Προστασία επιχείρησης

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Κάλυψη απώλειας κερδών
 • Ενσωματωμένη αστική ευθύνη
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 • Χαμηλές απαλλαγές
 • Ενσωματωμένη γενική αστική ευθύνη
 • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο σεισμού

 

Eurolife ERB

 • Κάλυψη εξωτερικών βοηθημάτων
 • Ενσωματωμένη αστική ευθύνη
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

Prime INSURANCE

 • Κάλυψη βραχυκυκλώματος χωρίς ανοικτή φλόγα
 • High coverage capacity
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

INTERASCO

 • Κάλυψη κατά παντός κινδύνου
 • Κάλυψη χωρίς απαλλαγές
 • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο σεισμού

 

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Κάλυψη Φ.Π.Α.
 • Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων
 • Κάλυψη απώλειας κερδών & παγίων

 

ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • Κάλυψη απώλειας μικτών κερδών
 • Ενσωματωμένη αστική ευθύνη
 • Μικρά ποσοστά απαλλαγών

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

 • Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
 • Παροχή νομικής προστασίας
 • Παροχή απώλειας εισοδήματος

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑ & ΑΕ

 • Εκπτωτικά πολυτέκνων
 • Επαγγελματικές αστικές ευθύνες
 • Πυρός χωρίς απαλλαγή

 

AON

 • Εξειδικευμένοι Βιοτεχνικοί & βιομηχανικοί κίνδυνοι Αon risk solutions

 

INTERAMERICAN

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GENERALI

METLIFE