Ίδρυση

Το 1987 ο Κυριάκος Φωτόπουλος  αποφάσισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Εργάστηκε σαν Ασφαλιστικός Σύμβουλος σε υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρίας στην Αθήνα.

Το 1990 επέστρεψε στη Σπάρτη και εγκαινίασε υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρίας. 

Διηύθυνε το υποκατάστημα  και είχε την ευθύνη ανάπτυξης του Νομού Λακωνίας. Το 1998 έλαβε  άδεια ασφαλιστικού πράκτορα.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 ίδρυσε την Πρακτορειακή Εταιρία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών  Δικλίς.

Τον Νοέμβριο του 2004 μετά από τις προαπαιτούμενες από το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάσεις, εξασφάλισε την άδεια του Μεσίτη Ασφαλίσεων. Τον ίδιο χρόνο ιδρύει την Εταιρία Δικλίς  ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ .

Από τον Ιούνιο του 2006 μέχρι το 2010 διετέλεσε  πρόεδρος του επαγγελματικού τμήματος του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

Η Δικλίς  ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νέα ευρωπαϊκή οδηγία της IDD και τις διατάξεις του Ν.4583/2018 περί Διαμεσολαβούντων.

Έχει συνάψει  ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης  από τα Συνδικάτα των  Lloyd’s του Λονδίνου, με ασφαλισμένα κεφάλαια 1.500.000€ περί λαθών και παραλείψεων.

Είναι μέλος του ΣΕΜΑ (Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων) από το 2004 και μέλος του ΕΙΑΣ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) από το 2003. Είναι εγγεγραμμένη και μέλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας με αριθμό μητρώου ΑΕΜΜΑ:01/2003.