Νομική προστασία σκαφών αναψυχής
  • Ρύπανση της θάλασσας
  • Επικίνδυνη οδήγηση
  • Οδήγηση κοντά στην παραλία
  • Έλλειψη σωστικών
  • Μη  τήρηση διατάξεων που αφορούν ναυσιπλοϊα
  • Υπεράσπιση σε Ποινικό Δικαστήριο