Ασφάλιση οργανισμών λιμένων και μαρίνων
 • Συμβόλαιο Port risk LLOYD'S OF LONDON
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευής λιμενικών έργων
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης λειτουργίας λιμένων και μαρίνων
  • Ρύπανση
  • Σωματικές βλάβες
  • Υλικές ζημιές
  • Υλικές ζημιές σε σκάφη τρίτων και η συνακόλουθη απώλεια κερδών
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου λιμενικών εγκαταστάσεων
  • Ζημιές από καιρικά φαινόμενα σε λιμενοβραχίονες
  • Συνακόλουθη απώλεια κερδών