Ακύρωση εκδηλώσεων
  • Είδη εκδηλώσεων
    • Συναυλίες
    • Θεατρικές παραστάσεις-όπερα-μπαλέτο-χορός
    • Αθλητικά γεγονότα (ποδόσφαιρο,ιστιοπλοία κ.λ.π)
    • Εμπορικές ή μη εκθέσεις- συνέδρια-κύκλος σεμιναρίων
    • Εταιρικές εκδηλώσεις- καμπάνιες- λανσάρισμα νέων προϊόντων κ.λ.π
  • Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι
    • Ακύρωση και διακοπή για οποιαδήποτε αιτία (σεισμός,φωτιά,εθνικό πένθος)
    • Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κύριων συντελεστών της εκάστοτε εκδήλωσης
    • Καιρικές συνθήκες
  • Αστική ευθύνη
    • Σωματικές βλάβες τρίτων
    • Σωματικές βλάβες συντελεστών της εκδήλωσης
    • Υλικές ζημιές στουχ χώρους της εκδήλωσης
  • Προσωπικό ατύχημα
    • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος/ ασθενείας για όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης