Ασφάλιση αλόγων
 • Είδη αλόγων
  • Υπερπήδησης εμποδίων
  • Ιππικού τριάθλου
  • Ιππικής δεξιοτεχνίας
  • Επιβήτορες/ φοράδες για αναπαραγωγή
 • Καλύψεις
  • Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία
  • Απώλεια χρήσης