Κοντά στους πελάτες μας -Λακωνία, Κυπαρίσσι, Ζάρακας, Νιάτα 28-07-09