Κοντά στους πελάτες μας - Μεσσηνία, Κορώνη, Πεταλίδι, Μεθώνη 02-07-09