Κοντά στους πελάτες μας - Μεσσηνία, Πύλος, Κυπαρισσία 20-07-09